Välj en sida

Betongentreprenör: Parema Bygg

Innovas beställare: Kynningsrud Prefab

Innovas Uppdrag: Projektering av prefabelement

Arkitekt: Yngve Lundh Arkitekter

Byggherre: Göteborgs stad Lokalförvaltningen