Välj en sida

Projekt namn: Sobacken

Byggentreprenör: PEAB

Innovas beställare: Optima

Innovas Uppdrag: Projektering av systemhandligar

Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor

Byggherre: Borås Energi