Välj en sida

Byggentreprenör: Midroc

Stomleverantör: AB Strängbetong

Prefabkonstruktör: Milton Cancino i tidigare verksamhet

Arkitekt: Panorama Arkitekter

Byggherre: Midroc