Välj en sida

Byggentreprenör: JM

Innovas beställare: Kynningsrud Prefab

Innovas Uppdrag: Projektering av prefabelement för garage och gårdsbjälklag

Arkitekt: Yellon AB

Byggherre: JM