Välj en sida

Betongentreprenör: Skanska

Innovas beställare: Kynningsrud Prefab

Innovas Uppdrag: Delaktig i projektering av prefabelement

Arkitekt: Tengbom