Välj en sida

Byggentreprenör: GBJ Bygg

Innovas beställare: Kynningsrud Prefab

Innovas Uppdrag: Projektering av prefabelement för garage och gårdsbjälklag

Arkitekt: Bsv Arkitekter

Byggherre: GBJ Bygg