Välj en sida

Totalentreprenör: Erlandsson bygg

Innovas beställare: Kynningsrud prefab

Innovas Uppdrag: Projektering av prefabstomme innefattande Sandwichväggar med grafisk betong
samt massiva innerväggar och bjälklag.
Byggnaden ska certifieras med betyg Guld enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad.

Arkitekt: Pyramiden Arkitekter

Byggherre: Härryda kommun